Meerwedesingel 54, 2993 CP Barendrecht

Ons PraktijkCentrum is ontstaan doordat verschillende individuele praktijkhouders naast hun eigen praktijk opzetten ook samenwerking binnen de gezondheidszorg wilden realiseren. Dit omdat heel de mens immers als eenheid functioneert (zie Heel de mens). Traditioneel is een ieder gericht op het behandelen van een gedeelte van de mens.

In de onderlinge samenwerking van PraktijkcentrumCarnisse erkennen we allemaal de invloed van elk gedeelte op het gehele functioneren. Dit heeft als doel dat klachten echt aangepakt worden en niet onnodig terugkeren, chronisch worden of dat problemen zich enkel verplaatsen. In het bieden van complementaire zorg staat centraal dat de reguliere zorg wordt gerespecteerd en eventueel wordt geïntegreerd of aangevuld in de behandeling. Juist deze visie zorgt er voor dat regulier en complementair elkaar optimaal kunnen versterken.

Op deze manier willen we met deze multidisciplinaire aanpak kwalitatief optimale zorg bieden. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn verbondenheid, gelijkwaardigheid en het nemen van zelfverantwoordelijkheid.